Steven

De vormgeving van ‘de ProMeet’ is in handen van Steven De Dapper die de advertenties en de redactie tot in de puntjes vorm geeft.  Samen met Tonny Soens is Steven de bedenker én uitgever van ‘de ProMeet’ en het unieke ‘ProMeet-concept’.

Steven is tevens, samen met zijn vrouw Nathalie Buysse, zaakvoerder van ‘de Zetterij’ die zorgt voor de opmaak en druk van allerhande drukwerk. Voor meer info bezoek de website : www.deZetterij.be