Nr. 50

bladerbare nr.50

Jubileumnummer van formaat!


Beste lezer en adverteerder,
De turf die u momenteel in handen houdt, is het vijftigste nummer van de ProMeet. We zijn ongelooflijk trots op wat we op goed vier jaar tijd in het Meetjesland hebben teweeg gebracht.
Ons vertrekpunt was om met een positieve blik onze streek en de mensen die er wonen, werken en handel drijven te promoten.

Verrassende rubrieken, boeiende hoofdartikels, leuke publireportages, fraai opgemaakte maar vooral betaalbare advertenties, ontelbare verdeelpunten, goede fotografie,….
Het draagt en droeg allemaal bij tot het kwaliteitsproduct dat de ProMeet is geworden.


We herinneren ons nog de reactie van een aantal mensen bij de start van dit magazine: ‘Een gedrukt blaadje? Waar jullie nog willen mee beginnen! Het succes van gedrukte reclame is voorbij, het internet is nu de belangrijkste drager!’ Maar wat zien we vier jaar later? De ProMeet staat als een huis en wordt nog elke maand met groeiende gretigheid door graaiende handen meegegrabbeld.
Niet zelden horen we: ‘Ha eindelijk, we hebben jullie gemist!’ En dat doet ons heel veel deugd.


Voor de cover van ons jubileumnummer zijn we het voor één keer in eigen huis gaan zoeken: ProMeet-medewerker van het eerste uur Geert Faes lijkt voor iedereen een open boek door zijn nadrukkelijke
aanwezigheid op sociale media en zijn vlotte aanspreekbaarheid.
Maar toch zult u verrast zijn bij het lezen van zijn verhaal. En verrassen, dat willen we ook de volgende vijftig nummers van de ProMeet blijven doen, met ons jeugdig (in de ruimst mogelijke
betekenis) en enthousiaste team. Maar geniet eerst maar even van deze ‘gouden’ kanjer!


Bedankt voor jullie enthousiasme en warme onthaal!